Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning er produktet for deg som ønsker en eksponering i kapital markedet, men som ikke har tid eller mulighet til å forvalte pengene selv.

Gjennom Aktiv forvaltning kan du selv være med på å bestemme hvordan midlene dine skal forvaltes, du velger selv forvaltningsprofil gjennom et av våre programmer. Du har også muligheten til å skreddersy ditt eget program.

Etter du har valgt hvilken måte midlene skal forvaltes, vil en av våre porteføljeforvaltere utføre selve forvaltningen. I motsetning til et fond kan du som kunde endre risikoen i mandatet på hvilket som helst tidspunkt, du kan velge å selge deg helt ut for en periode eller endre vekting av en enkelt investering.

Aktiv forvaltning skiller seg ut fra fond ved at kunden tegner en egen forvaltningsavtale hvor du som kunde velger et av våre investeringsprogrammer, videre blir det åpnet en VPS- og bankkonto i den enkelte kundes navn.

Modellporteføljer

Vibrand tilbyr med jevne mellomrom sine kunder til å tegne seg i modellporteføljer forvaltet av Vibrand Kapitalforvaltning. Dette er porteføljer med et gitt tema hvor Vibrand ser en mulighet for høy avkastning. Produktene karakteriseres med svært høy risiko, og kunder som ønsker å kjøpe dette produktet bør sette seg godt inn i nøkkelinformasjonen vedlagt her.

Vibrand sine aktive modellporteføljer:

Vibrand Bank Rebound

Våre forvaltere har mer en 20 års erfaring innen kapitalmarkedet, og godt dokumentert track-record fra rating byrået Morningstar.